Сторінка: () 1 2

Курс "Практика усного та писемного мовлення" призначається для студентів 4 курсу, які вивчають французьку мову як фахову дисципліну. Матеріал, покладений в основу курсу, відповідає програмі та спрямований на успішне використання сформованих умінь та навичок. 

Практична граматика з іспанської мови для 2-ого курсу
Практичне оволодіння студентами 2 курсу Інституту іноземної філології граматикою німецької мови у обсязі вимог Програми практичної граматики німецької мови 
Курс орієнтований на засвоєння студентами 1-3 курсів основних граматичних форм та структур.
Стилістика (італійська мова)
Теоретична граматика (іспанська мова)
Актуальні проблеми теоретичної граматики німецької мови
Теорія та практика перекладу (італійська мова)
Сторінка: () 1 2