Навчальна дисципліна «Основи інклюзивного навчання»спрямована на розкриття основних положень інклюзивного навчання; аналіз законодавчої бази України з питань впровадження інклюзивного навчання, аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду впровадження інклюзії, формування вміння працювати у міждисциплінарній команді у навчанні дітей з порушеннями психофізичного розвитку в умовах інклюзивного навчання.