Курс  створено з метою проведення ректорського моніторингу