Метою вивчення навчальної дисципліни є засвоєння теоретичних знань про види інформаційно-аналітичних продуктів та послуг та освоєння методики їх створення.

Предмет вивчення - інформаційний продукт як результат опрацювання інформації, матеріалізований вияв аналітичних відомостей, закріплених на матеріальних носіях, а також інформаційні послуги, призначені для забезпечення інформаційних потреб користувачів.

кафедра журналістики, Інститут української філології та літературної творчості імені А.Малишка

РЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ

«Технічне редагування»

Курс: III курс; групи 307 вс; спеціальність – „Видавнича справа та редагування”

Викладач:

Шевчук С.В., асистент кафедри журналістики НПУ ім. М.П.Драгоманова