Метою викладання навчальної дисципліни «Компʼютерно-орієнтовані системи навчання математики» є ознайомлення студентів із сучасними теоретичними положеннями і методами теорії навчання з використанням компʼютерних систем і технологій, а також та оволодіння ними цими методами для забезпечення належної якості навчального процесу.