Курс "Статистика. Практикум" призначений для студентів, які здобувають освіту зі спеціальності "Менеджмент організацій". Містить приклади розв'язань типових задач з навчальної дисципліни "Статистика" та завдання для самостійного розв'язування.