Сторінка: 1 2 ()

Курс зарубіжної літератури кінця ХІХ - початку ХХ ст. знайомить студентів з провідними тенденціями в літературі й мистецтві на межі століть, що позначилася зміною культурних парадигм і кризовою переоцінкою гуманістичних цінностей. Нове, модерне мислення й світовідчуття викликало до життя нові художні стратегії, реалізовані як у межах художніх течій та жанрово-стильових тенденцій (імпресіонізм, натуралізм, символізм, футуризм, "нова драма"), так і в індивідуальній творчості митців доби.

доцент Гальченко Вікторія Миколаївна

доцент Гальченко Вікторія Миколаївна

Викладач: доц. Гальченко В.М.

Прошу додати до курсів кафедри логопедії

Курс присвячено актуальним проблемам взаємодії літератури з кіномистецтвом. Розглянуто взаємовпливи поетики кінематографу та літератури, синтетичні жанри (кіносценарій, екранізація літературного твору), літературно-кінематографічний діалог у окремих течіях мистецтва ХХ ст. (експресіонізмі, сюрреалізмі), феномен "поетичного кінематографу".

Сторінка: 1 2 ()