Опис курсу (стислий опис, який пояснює, що це за курс)
Розгляд основних етапів становлення сучасної англійської мови, кожен з яких супроводжувався історичними змінами на різних рівнях мовної структури.