Опис курсу (стислий опис, який пояснює, що це за курс)
Розгляд основних етапів становлення сучасної англійської мови, кожен з яких супроводжувався історичними змінами на різних рівнях мовної структури.

Мета: формування лінгвокраїнознавчої компетенції, яка включає знання реалій та фонової лексики та вміння їх декодувати та інтерпретувати в процесі іншомовної комунікації.