Для студентів 1М групи

Метою викладання навчальної дисципліни  «Математичний аналіз» є ґрунтовна математична підготовка бакалаврів та наукове обґрунтування ряду питань, перше уявлення про які одержано в шкільному курсі математики: поняття функції, границі, неперервності, похідної, інтеграла. Вивчення мате­рі­алу передбачає відображення ролі наукових методів у пізнанні навколишнього світу. Основу програми складають питання, які прийнято називати класичним математичним аналізом. Також включено окремі питання сучасного функціо­нального аналізу, що дозволить студентам одержати уявлення про розвиток і сучасний стан математичної науки.

Основними завданнями вивчення дисципліни «математичний аналіз» є систематизація, розвиток та узагальнення знань про функції і методи їх дослідження; вироблення відповідних умінь і компетенцій; формування математичної, методичної, інформаційної культури; розширення кругозору і наукового світогляду.

Курс створений для 2 курсу спеціальності "111 Математика"