Мета і завдання навчальної дисципліни –закріплення  початкових мовних навичок (фонетика, письмо(структура ієрогліфа і правила написання), говоріння простих фраз і діалогів).

Мета і завдання навчальної дисципліни – засвоєння мови у лінгвокраїнознавчому аспекті, вивчення національно маркованих лексичних одиниць, формування образу цілісної системи уявлень про національні звичаї, традиції, реалії Китаю на матеріалах  китайською мовою. 

Метою вивчення даного курсу є: засвоєння структури японської мови в основних видах мовленнєвої діяльності, формування у студентів комунікативних навичок та вмінь, лінгвокультурологічної компетенції, поглиблення їхніх знань про культуру, традиції і історію Японії, які мали безпосередній вплив на становлення і розвиток сучасної японської мови, як основної ознаки національної культури.