Курс має за мету сформувати у майбутніх учителів мови та літератури систему вмінь використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності. 

Курс має за мету сформувати у майбутніх учителів іноземної мови та літератури систему вмінь використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.