Електронні курси Інституту інформатики для студентів Університету.
Курси для студентів Інституту інформатики можна переглянути в системі електронного навчання: www.moodle.ii.npu.edu.ua

Пробний курс СІТ

Надати слухачеві відомості про основні теоретичні положення щодо комп’ютерного тестування навчальних досягнень.

Навчити слухача технології практичного створення та використання у навчальній діяльності комп‘ютерних тестів навчальних досягнень за допомогою різних програмних засобів та оболонок.
Тут  ви можете переглянути курси Інституту інформатики 

. Метою викладання навчальної дисципліни “Мультимедійні технології навчання” є:

-  сформувати у слухачів уявлення про основні напрямки інформатизації освітньої і наукової діяльності і можливості ефективного застосування мультимедійних технологій у навчальному процесі вищої школи;

-  підвищити рівень знань, умінь і навичок майбутніх викладачів і співробітників навчальних закладів у галузі використання ІКТ, в тому числі мультимедіа технологій  та дистанційних технологій навчання;

-  ознайомити слухачів із різноманітністю електронних освітніх ресурсів, їх особливостями і дидактичними функціями.

Курс має за мету сформувати у майбутніх учителів мови та літератури систему вмінь використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності. 

Курс призначений для для співробітників НПУ відповідно до наказу від 01 жовтня 2015 року "Про підвищення ефективності застосування програмного продукту "Університет" структурними підрозділами та надійне функціонування елементів комп'ютерної мережі"

Теор.механіка (професор Кудін А.П.)