Електронні курси Інституту інформатики для студентів Університету.
Курси для студентів Інституту інформатики можна переглянути в системі електронного навчання: www.moodle.ii.npu.edu.ua