Опис курсу (стислий опис, який пояснює, що це за курс)
Опис курсу (стислий опис, який пояснює, що це за курс)
Курс педагогіки і психології вищої школи для магістрів завершує весь цикл психолого-педагогічних дисциплін і логічно пов’язаний з основними курсами педагогіки (загальної, теорії і методики виховання, дидактики), педагогічної майстерності та вікової і педагогічної психології, технології навчально-виховного процесу
Опис курсу (стислий опис, який пояснює, що це за курс)