2-гий курс (23МО), спеціальність-"Менеджмент організацій"

Для бакалаврів спеціальності "менеджмент організацій" (4 курс)

Організація праці менеджера - курс, який читається для напрямку "Менеджмент"
Охоплює основні положення з планування, мотивації, організації та контролю праці керівника

Планування та прогнозування в управлінні персоналом