Програма включає основні розділи сучасної екології: аутекологію, популяційну екологію, екологію угрупувань, біосферологію  та  прикладні  аспекти  екології,  що  включає  антропогенний  вплив  на  біосферу  та  охорону  навколишнього  середовища.  За  основу  була  взята  навчальна програма “Екологія” для гуманітарних спеціальностей

Дисципліна викладається з метою отримання студентами науково-теоретичних знань про сучасні методи та засоби екологічного контролю, принципи роботи контрольно-вимірювальних приладів, а також отримання основних професійних знань і практичних навичок щодо роботи з ними.