Курс передбачає  опрацювання теоретичних основ, практичного їх застосування щодо отримання обєктивної, достовірної інформації про довкілля; ознайомлення студентів з процедурою визначення стану навколишнього середовища, його окремих компонентів, формування знань, умінь проведення вимірів, здійснення лабораторного аналізу стану довкілля.