Сторінка: () 1 2
тест призначений для студентів 4-го курсу спеціалізації історія та суспільствознавство інституту історичної освіти
Сучасне музеєзнавство являє собою різнобічну сукупність знань, що використовуються в професійній музейній практиці і відображені в спеціальній літературі яка узагальнює проблеми музейної справи. Мета курсу “Основи історичного музеєзнавства” – ознайомити студентів з музеєзнавством як науковою дисципліною. Програма курсу передбачає розкриття сутності історичного музеєзнавства як спеціальної галузі знання, його теорії й історії становлення та розвитку.
Протягом останнього десятиліття туристична справа та готельно-ресторанний бізнес посіли одне з чільних місць в структурі економіки української держави. Проте у порівнянні з розвинутими країнами світу, лідерами у сфері туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, Україна залишається далеко позаду. Тому завданням України є створення об’єктивних передумов задля того, аби вивести сферу послуг гостинності та туризму в лідери не лише вітчизняної, але й світової економіки. Програма з курсу “Основи туристичної справи” розрахована для студентів 1-го курсу за спеціальністю історія і туристична справа.

В останні півтора століття до широкого кола корисних винаходів людства долучились і знаки поштової оплати. За цей порівняно короткий час, поштова марка пройшла шлях від простого документу, що засвідчував лише факт оплати поштового відправлення, до об’єкту пристрасного колекціонування мільйонів і, без перебільшення, культурно-історичної цінності. При цьому виникла і розвинулась ціла галузь – філателія, що, на наших очах, із звичайного колекціонування поступово перетворюється на наукову дисципліну, котра вивчає знаки поштової оплати, особливості поштового обігу, технологію та техніку марковиробництва.

Спеціальні історичні дисципліни – це дуже важлива галузь історичних знань. Історична наука будує свої висновки на фактичному матеріалі, здобутому з різноманітних історичних джерел. Але кожне джерело попередньо має бути глибоко вивчене як з боку його походження, так і з боку змісту. Спеціальні історичні дисципліни озброюють історика різноманітними прийомами вивчення і використання джерел.

тест призначений для студентів ІІІ курсу

Тест призначений для студентів 4-го курсу інституту історичної освіти
завдань курсу “Українська етнографія” є залучення студентської молоді до витоків народних звичаїв та традицій, нагромадженого попередніми поколіннями досвіду в різних галузях народної культури. За навчальним планом вивчення курсу “Українська етнографія” для студентів спеціальності “історія та право”, "історія та краєзнавчий туризм" та "історія та українознавство" передбачено для 4-го курсу.
тест призначений для студентів 4-го курсу Інституту історичної освіти
призначений для студентів 3-го курсу спеціалізації "історія та суспільствознавство" Інституту істоирчної освіти
Сторінка: () 1 2