Варіативна дисципліна "Діловодство" призначена для студентів напряму підготовки 015 Професійна освіта (за профілем) загальним обсягом 3 кредити (108 год.)

Варіативна дисципліна "Інтелектуальна власність" призначена для підготовки спеціалістів/магістрів спеціальності – 7.01010301/8.01010301 "Технологічна освіта" загальним обсягом 2 кредити (72 год.)

Нормативна дисципліна "Комунікативні процеси в педагогічній діяльності" призначена для підготовки бакалаврів напряму – 6.010104 Професійна освіта (за профілем) загальним обсягом 2 кредити (72 год.)

Нормативна дисципліна "Методика професійного навчання" призначена для підготовки бакалаврів спеціальності 015 "Професійна освіта (за спеціалізаціями)" загальним обсягом 9 кредити (270 год.)

Нормативна дисципліна "Методологічні засади професійної освіти" загальним обсягом 72 год., 2 кредити.

Нормативна дисципліна "Професійна педагогіка" призначена для підготовки бакалаврів спеціальності 015"Професійна освіта (за спеціалізаціями)" загальним обсягом 9 кредитів (270 год.)