Метою навчальної дисципліни "Технологія виробів легкої промисловості" є формування уявлення про швейні та інші види виробництв легкої промисловості; формування знань з технології виготовлення швейних та інших виробів легкої промисловості та набуття відповідних умінь та навичок; опанування методикою вибору методів обробки виробів та способами їх економічної оцінки, методикою використання раціональних параметрів, режимів для волого-теплової обробки деталей одягу, методами контролю якості швейних та інших виробів легкої промисловості.

Мета навчальної дисципліни - розвиток у студентів фізичних можливостей і навиків роботи з інструментами, приладдям та обладнанням у швейній майстерні;забезпечення розвитку та інтелекту, мислення, уявлення, які необхідні в процесі виготовлення швейних виробів.
Завданням навчальної дисципліни є формування систем вмінь і навичок з обробки текстильних иатеріалів.

Метою і завданнями навчальної дисципліни "Матеріали сучасного дизайну" є формування професійних компетентностей у сфері матеріалів сучасного дизайну; формування бази теоретичних знань про виробництво, склад, властивості, асортимент і використання матеріалів для реалізації сучасних дизайнерських ідей; формування у студентів навичок професійно добирати та використовувати різні матеріали для певних дизайнерських об’єктів.

Дисципліна "Процеси і апраати харчових виробництв" призначена для вивчення бакалаврів за профілем "Харчові технології"

Нормативна навчальна дисципліна для бакалаврів спеціальності 015 Професійна освіта. Готельно-ресторанна справа

Метою викладання навчальної дисципліни «Технологія
швейного виробництва
» є формування
знань і вмінь у галузі швейного виробництва одягу, зокрема, виготовлення одягу
за індивідуальним замовленням, та застосування їх у майбутній професійній
діяльності.