Мета курсу «Німецької мови» полягає в удосконаленні та поглибленні лінгвістичної, комунікативної, лінгвокраїнознавчої та лінгвометодичної компетенцій студентів. При підготовці магістра кожен з видів компетенцій набуває подальшого розвитку; комунікативна компетенція стає чітко професійно орієнтованою; лінгвістична – доповнюється знанням характерних рис професійного мовлення, складних мовних явищ, нових досягнень лінгвістики; лінгвометодична – пов’язана з оволодінням студентами професійно-методичними  знаннями,необхідними для успішної роботи в різних типах вищих навчальних закладів тощо.