В інтересах створення самобутньої національної освітньої й виховної системи особливого значення набуло наукове обґрунтування розв’язання виховних завдань засобами української народної педагогіки. Програма з курсу “Етнопедагогіка” для студентів 4-го курсу Інституту історичної освіти побудована на тисячолітньому практичному досвіді навчання і виховання молоді українського народу, педагогічних концепціях та теоретичних розробках видатних українських педагогів минулого і сучасності.