Даний курс є частиною блоку допоміжних історичних дисциплін. Його метою є вивчення вітчизняних і зарубіжних монет, як особливого культурного феномену. Засвоївши матеріал лекцій, студенти отримають уявлення про найістотніші особливості розвитку монетарної системи, про культурні традиції, на базі котрих вони виникали, про яскраві події та долі людей, що відбилися в історії тих чи інших монет. Особливе місце у змісті курсу відведено проблемам: «монети як соціокультурний феномен», «монета і її сприйняття в суспільстві», «монети як історичні пам’ятки».