Сучасна експертиза культурних та історичних цінностей – це процес немислимий без застосування сукупності різноманітних знань із мистецтвознавства, музеєзнавства, спеціальних галузей історичної науки, що використовуються в професійній експертній практиці для ідентифікації, атрибуції та оцінки історичних і культурних цінностей і відображені в спеціальній літературі.