Саме вихованню почуття національної гідності нових громадян незалежної України за її величезний внесок у скарбницю світової культури слугуватиме курс “Історія українського іконопису”. Студенти повинні глибоко вивчати, добре знати основні аспекти іконознавства. Основною метою курсу є вивчення духовної природи ікони, її відмінності від інших видів малярства, історії української ікони, техніки малювання ікон. Виявлення, облік та збереження пам’яток іконографії, їх дослідження і пропаганда є важливим завданням при написанні курсових та дипломних робіт студентами. Вивчення курсу “Історія українського іконопису” має велике науково-пізнавальне й виховне значення.