Курс історичної географії займає важливе місце серед навчальних дисциплін в системі вищої історичної освіти. Він розкриває становлення історичної географії як окремої історичної дисципліни в період античності, добу феодалізму, в новий і новітній час. Одним з головних напрямків курсу є дослідження історичних аспектів формування територіального устрою України, її державної території.