У навчальній програмі викладено курс „Джерелознавство” який займає винятково важливе місце та відіграє дедалі значнішу роль у професійній підготовці вчителя історії. Ця нормативна навчальна дисципліна вивчає писемні джерела з історії України, які систематизовані за тематико-хронологічним принципом, і має на меті сприяти оволодінню студентами знаннями про комплекси писемних джерел з вітчизняної історії, їх зміст, репрезентативність і значення для історичного дослідження.