Проголошення державної незалежності України зумовило дослідження етнічних процесів як на території всієї держави, так і окремих її регіонів. Недостатність вивчення теоретичних, методичних і прикладних аспектів етногеографії зумовило актуальність цього курсу. Через пізнання особливостей, притаманних національній культурі та її спільних рис з культурами інших народів, студенти навчаються діалектиці загального і особливого. Вивчення етногеографіїмає сприяти поєднанню у світогляді загальнолюдських цінностей, естетичних ідеалів. Любов до України, до землі своїх дідів і прадідів виховується залученням матеріалів національної культури, особливостей культури різних етнографічних та етнічних груп, усвідомленням свого коріння.

Мета курсу – здійснити всебічне етногеографічне дослідження регіонів України в етнонаціональному відношенні. Для її досягнення визначено такі завдання: поглибити теоретичні і методичні засади етногеографічного дослідження; виявити найважливіші чинники формування етнічного складу населення та особливості їх впливу в Україні на різних етапах його суспільного розвитку; встановити головні тенденції динаміки етнічного складу населення в Україні впродовж ХХ ст. і в сучасний період; показати освітній і професійний рівень різних етносів, їх демографічні особливості та міграційну рухливість; науково обґрунтувати напрямки сучасної регіональної етнічної політики для досягнення збалансованого соціального розвитку.

Головними напрямками дослідження визначено: закономірності формування етнічної структури населення у різні історичні періоди, динаміка етнічного складу населення України впродовж ХХ ст. та тенденції його зміни в сучасний період, особливості цієї динаміки у міських та сільських поселеннях, залежність професійної і освітньої структури населення від етнічного складу населення.